TANEČNÝ DOM / DANCE HOUSES (TÁNCHÁZ)

TANEČNÝ DOM / DANCE HOUSES (TÁNCHÁZ)

TANEČNÝ DOM / DANCE HOUSES (TÁNCHÁZ)

Myšlienka Tanečných domov (Táncház) vznikla pred viac ako štyridsiatimi rokmi v Maďarsku. V roku 1998 sme zorganizovali prvý tanečný dom v Košiciach a následne v roku 1999 ďalší. Avšak naštartovať tanečné domy cyklicky sa podarilo až O.Z Dragúni v Bratislave v roku 2002 a o rok na to O.Z KMF v Košiciach. V nasledujúcich rokoch sa naše novovzniknuté združenia stali hlavnými organizátormi tanečných domov na Slovensku, ktoré majú za cieľ prezentovať tradičné ľudové tance širokej verejnosti interaktívnou formou. V súčasnosti prichádza na najväčšie festivaly na Slovensku, ale hlavne do Tanečných domov v mestách čoraz viac priaznivcov.

DANCE HOUSES (TÁNCHÁZ)
The idea of dance houses (Táncház) was created more than forty years ago in Hungary. In 1998 we organized first dancing house in Košice, Slovakia. In upcoming years our association became a co-founder of dance houses in Slovakia (in Košice it was O.Z. KMF and in Bratislava O.Z. Dragúni), presenting traditional folklore dances with interactive form. Nowadays, on the biggest festivals, especially at the Dancing Houses in the cities are more and more participants.

TANEČNÝ DOM a ROZHYBKOSTI

Práve na základe spomínaného formátu Tanečných domov vznikol v roku 2014 festival Rozhybkosti. Momentálne jediný festival, ktorý sa zameriava na interaktívne zapájanie návštevníkov. Až 90 percent programu tvoria živé aktivity – nielen školy tanca, ale aj kurzy spevu, hudby, remesiel, a to na rôznych úrovniach. Jednoducho – veľký štvordňový tanečný dom.

DANCE HOUSES and ROZHYBKOSTI
Based on the mentioned dance house „Táncház“ in 2014 was established our festival Rozhybkosti. This festival is at the moment only festival, which is focusing on interaction with participants. Up to 90% of program are mainly courses of dancing, but also courses of singing, music and crafts at different levels. It is a big four-day Táncház.

NAJVYŠŠIE POLOŽENÝ TANEČNÝ DOM NA SVETE

NAJVYŠŠIE POLOŽENÝ TANEČNÝ DOM NA SVETE

Pre nás, spoluzakladateľov tanečných domov na Slovensku a organizátorov festivalu Rozhybkosti, je hlavným cieľom propagovať a zviditeľniť myšlienku tanečných domov. Pre tento zámer sme si vybrali najvyššie položenú chatu na Slovensku vo Vysokých Tatrách. Chata pod Rysmi bola postavená v roku 1933 vo výške 2250 m.

HIGHEST ALTITUDE DANCE HOUSE IN THE WORLD – TÁNCHÁZ
As co-founders of dance houses in Slovakia and organizators of the festival Rozhybkosti our main focus is to promote Táncház. For this purpose we chose the highest mountain cottage in Slovakia in the High Tatras. Chata pod Rysmi was built in 1933 at a height of 2250 m.

PRIEBEH - FÁZA VÝSTUP

PRIEBEH - FÁZA VÝSTUP

Dňa 15. 09. 2019 ráno sa skupina najlepších lektorov a muzikantov z rôznych tanečných domov na Slovensku stretne na Popradskom plese v Tatrách, odkiaľ sa vydá pešo na Chatu pod Rysmi. K nim sa pridajú vysokohorskí nosiči (poslední šerpovia v Európe), ktorí pomôžu hudobníkom s vynesením ťažkých hudobných nástrojov. Celý priebeh výstupu budeme vysielať online na sociálnych sieťach.

PHASE OF CLIMBING
On 15. 09. 2019 in the morning, group of the best lectors and musicians from various dance houses in Slovakia will meet at popradske Pleso in the Tatra Mountains and will start walking to the cottage Chata pod Rysmi. They are joined by an alpine carrier (the last Sherpas in Europe), which will carry heavy musical instruments. Everything will be online broadcasting on social networks.

PRIEBEH - FÁZA TANEČNÝ DOM

PRIEBEH - FÁZA TANEČNÝ DOM

Podvečer o 19.00 hod. sa už na najvyššie položenej chate na Slovensku uskutoční Táncház presne podľa formátu, ktorý v roku 2011 zapísali do svetového zoznamu UNESCA. Trvať bude dve hodiny, čiže do 21.00 hod. Celý priebeh budeme vysielať taktiež online. Samotné vysielanie obohatíme o rozhovory s lektormi, hudobníkmi a vysokohorskými nosičmi.

PHASE OF TÁNCHÁZ
Early evening at 19:00 at the highest mountain cottage in Slovakia will take place Táncház, exactly like format which was selected in 2011 as intangible cultural heritage in UNESCO World Heritage List. It will last for 2 hours until 21:00. It will be broadcasted online. Broadcasting itself will be enriched with interviews with lecturers, musicians and alpine carriers.