Lektori

Na Rozhybkosti vyučujú profesionálni pedagógovia zo Slovenska, ale aj zahraničia. Môžete tak okúsiť rôzne prístupy a možnosti práce pri výučbe, a to všetko zábavnou formou, pretože tak to naši pedagógovia vedia najlepšie! Postupne budeme pridávať mená ďalších účinkujúcich! Sledujte nás!

Tanec

Hudba a spev

Prednášky a remeslá

Dakedi každi kraj bul iňši običaj, iňša ciśeň,
iňša piśeň, iňša miśeľ, iňša reč i vimiśeľ, iňšo
spravovaňe, stroj, kroj, iňša chiška, inša miska
i variška. Narod bul jak priroda – a to bul
opravdzivi zmiśeľ života: bo i f prirodze fšadzi
iňši ftaček, inši kraček i chrobaček, biotop,
biocenoza a ľem taka luka pači śe, dze každi
kvitek inakši je.

Ján Lazorík

Sledujte nás