Program

PROGRAM 2019 PRIPRAVUJEME!

Ako to vyzeralo v roku 2018 si môžete pozrieť tu.

Štvrtok

Štvrtok

Zobraziť
Piatok

Piatok

Zobraziť
Sobota

Sobota

Zobraziť
Nedela

Nedela

Zobraziť

Nárečie je dimenzia ľudskosti, srdečnosti,
zaujímavosti a bohatosti ľudského života, jeho
strata – opak týchto vlastností. Máme mať na
pamäti: Nárečia sú pokladmi, studnicami,
dokumentami minulosti, ich zaznávanie hrubá
nevzdelanosť, pokiaľ žijú, žije aj národ, to
znamená – uchováva tradície a spieva.

Vojtech Budinský – Krička