O nás

HybajHo

HybajHo

Amfiteáter vo Východnej skôr prežíval a hybernoval. Ožil len raz ročne pri príležitosti folklórneho festivalu, inak ostával pustým a nevyužitým priestorom, a to i napriek tomu, že Východná má dokonalé umiestnenie. Leží pod Tatrami, v nádhernej prírode, medzi Liptovským Mikulášom a Popradom.

Dobrá Východná

Dobrá Východná

Naším hlavným cieľom bolo oživenie areálu pomocou podujatí, ktoré budú realizovateľné z dlhodobého hľadiska a stanú sa tak jeho súčasťou. Koncept pohybových a náučných podujatí i zábavných aktivít združenia Dobrá Východná bol určený pre vyznávačov aktívneho životného štýlu, milovníkov prírody aj tradícií, pre mládež a rodiny s deťmi, ale tiež náhodných turistov.

HybajHo družina - Jakub FILIPKO, Vladimír MICHALKO, Alfréd LINCKE, Miroslav SAKÁČ.

Dozrel čas na zmenu!

Z viacerých dôvodov sme sa nakoniec rozhodli, že sa budeme aktívne venovať iba našim
trom hlavným a úspešným podujatiam. Festivalu Rozhybkosti, detskému táboru Krpčekovo a
folklórno-turistickému podujatiu pod názvom Tatry v kroji.

„Cieľavedomé rozvíjanie nášho prirodzeného vzťahu k ľudovej kultúre a tradíciám považujem za pekné a dôležité. Najmä ak sa deje s rešpektom, úprimne a nenútene. Ďalším aktivitám spojeným s oživením areálu amfiteátra Dobrá Východná preto želám len to najlepšie.“
Ivan Ježík, Voices